Chinese cinema books

This books collection about Chinese cinema may be seen by phone appointment in
Chinese Film Fund at Royal Belgium Film Archive offices
Tel: 02/551 09 70 or +32 496 40 99 44.
Tuesday/Thursday 10h-17h – Wednesday 14h-17h

#TitleAuthorDat.Lng.EditorReferencePg.
Size
Nb.
L1 Chinese Movie t1 (1905-1976) Zhongguo dianying bai nian 2005 Ch The Beijing News isbn 7-5043-4700-0/J.377 399p. 4
L2 Chinese Movie t2 (1977-2005) Zhongguo dianying bai nian 2006 Ch The Beijing News isbn 7-5043-4813-9/J.393 308p. 4
L3 Zhongguo dianying bai nian
(100 ans de cinéma chinois)
Zuo Teng Zhong Nan 2005 Ch Librairie de Shanghai isbn 7-80678-398-9 244p. 4
L4 WANG Tong. Chang-yen CHANG 1993 En Variety publishing Co
(Coll. Films made in Taiwan)
  32p. 4
L5 HOU Hsiao-hsien Peggy CHIAO 1993 En Variety publishing Co
(Coll. Films made in Taiwan)
  64p. 4
L6 Edward YANG Edmond WONG 1993 En Variety publishing Co
(Coll. Films made in Taiwan)
  64p. 4
L7 New discoveries, the second new wave Chi-yen YEE 1993 En Variety publishing Co
(Coll. Films made in Taiwan)
  48p. 4
L8 Taiwan films and literature Kang-yung TSAI 1993 En Variety publishing Co
(Coll. Films made in Taiwan)
  48p. 4
L9 Taiwan films and social change Chris WANG 1993 En Variety publishing Co
(Coll. Films made in Taiwan)
  40p. 4
L10 Chinese Cinema Paul CLARCK 1988 En Cambridge University Press isbn 0-521-32638-9 243p. 2
L11 Le Cinéma Chinois (1905-1949) Régis BERGERON 1977 Fr Eibel isbn 2-8274-0029-4 306p. 3
L11bis Le Cinéma Chinois (1905-1949)
dédicacé par Régis Bergeron
Régis BERGERON 1977 Fr Eibel isbn 2-8274-0029-4 306p. 3
L12 Le Cinéma Chinois (1984-1997) Régis BERGERON 1997 Fr Institut de l’Image isbn 9-782909-618036 304p. 1
L13 Le Cinéma Chinois collectif dirigé par M-C QUIQUEMELLE 1985 Fr Centre Pompidou isbn 2-85850-263-3 269p. 2
L14 Le Nouveau Cinéma Chinois n° 2-3 vol3 Marie-Claire HUOT 1993 Fr Cinémas - Université de Montréal issn 1181-6945 251p. 2
L15 Nouvelles Chines, nouveaux cinémas Bérénice RAYNAUD 1999 Fr Cahiers du Cinéma isbn 9-782866-422264 319p. 2
L16 Biographie de Huang Shuqin
(Dong bian guang ying du hao)
Wan Ren Yin 2002 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-01899-6/J.0813 336p. 4
L17 The Missing Gun (Xun qiang) Lu Chuan 2002 Ch Xiandai isbn 7-80028-787-4/I.188 341p. 1
L18 Biographie de Liu Xiaoqing
(cong dianying minxing dao yiwan fujier)
Liu Xiaoqing 1996 Ch Shanghai wen yi isbn 7-5321-1427-9/I.1122 550p. 2
L19 Scénarios de Han Lanfang
(Han Lanfang dianying ju zuo xuan)
Han Lanfang 1991 Ch Lijiang isbn 7-5407-0717-8/G.110 336p. 2
L20 Les œuvres de Teng Wenji
(Teng Wenji zuopin ji)
Zhang Ziliang &
Zhu Zi
1989 Ch Hua Yue wen yi
(Xi’an Film Studios)
isbn 7-80549-232-8/1.171 416p. 1
L21 Les œuvres de Huang Jianxin
(Huang Jianxin zuopin ji)
Zhang Ziliang &
Zhu Zi
1989 Ch Hua Yue wen yi
(Xi’an Film Studios)
isbn 7-80549-231-x/1.170 234p. 1
L22 Les œuvres de Zhang Ziliang
(Zhang Ziliang zuopin ji)
Zhang Ziliang &
Zhu Zi
1989 Ch Hua Yue wen yi
(Xi’an Film Studios)
isbn 7-80549-230-1/1-169 326p. 1
L23 Les œuvres de Wu Tianming
(Wu Tianming zuopin ji)
Zhang Ziliang &
Zhu Zi
1989 Ch Hua Yue wen yi
(Xi’an Film Studios)
isbn 7-80549-229-8/1.168 265p. 1
L26 Le Regard des Ombres Luisa PRUDENTINO (dédicacé) 2003 Fr Bleu de Chine     2
L26bis Le Regard des Ombres Luisa PRUDENTINO (dédicacé)     collection Régis B. isbn 2-910884-65-1 156p. 1
L27 Encyclopedia of Chinese Film ZHANG Yingjin &
XIAO Zhiwei
1998 En Routledge isbn 0-415-15168-6 475p. 4
L30 Pan Hong – L’art de l’interprétation cinématographique
(Pan Hong dianying biaoyan yishu)
Zhang Delin &
Li Guomin
1994 Ch Changchun isbn 7-80573-981-1 246p. 1
L31 Gong Li
(Zou xiang shijie yingtan de huihuang)
An Yuan &
Liu Huilan
1993 Ch Zhong Guo hua qiao isbn 7-80074-679-8 156p. 1
L32 Wan Lai Ming:
Wo yu Sun Wu Kong
Wan Lai Ming 1986 Ch Bei yue wen yi 10397-107 178p. 1
L34 Mémoires de Tian Han
(Ying shi zhui huai lu)
Tian Han 1981 Ch Cinéma de Chine 8061.1558 100p. 1
L35 Encyclopédie du cinema chinois (I – II)   1981 Ch   8061.1381 680p. 1
L35bis Encyclopédie du cinema chinois (I – II)
dédicacés par Régis Bergeron
  1963 Ch   8061.1000 680p. 1
L36 Encyclopédie du cinéma chinois (I – II)   1981 Ch   8061.1382 535p. 1
L36 bis Encyclopédie du cinema chinois (I – II)
dédicacé (Zhong Guo Dianying Fazhan Shi)
  1963 Ch Cinéma de Chine 8061.1016 535p. 1
L37 Dazzling, a film by Xin LEE (Hua yan)   2001 En Shanghai Film Studio   40p. 1
L39 Nuan (Nuan) (HUO Jianqi) Liu Zhifu 2003 Ch Zhongguo mangwen isbn 7-5002-1953-9 142p. 1
L40 De La Mu (TIAN Zhuangzhuang)
+ dvd making-of
collectif 2004 Ch Mingzu isbn 7-105-06165-0/J.497 248p. 1
L41 Zhang Yi Mou (critiques)
(Zhang Yimou dianying lun)
Chen Mo 1995 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-01036-7/J.0499 286p. 4
L42 Film-Jahrbuch collectif 1991 All Heine Film und-Fernsehbibliothek isbn 3-453-04631-5 624p. 4
L43 Snoecks collectif 1995 Nl Daphne Book Center isbn 90-5349-125-2 647p. 4
L44 Xu Jinglei au Sri Lanka
(Lan ka Xu Jinglei)
Xu Jinglei 2005 Ch Art et Littérature du Yangtsé isbn 7-5354-3084-8 254p. 4
L45 Xu Jinglei au Vietnam
(Xu Jinglei, Yuenan San Ji)
Xu Jinglei 2002 Ch Zhong Guo You Yi isbn 7-5057-1791-X 155p. 4
L47 China Cinema Encyclopaedia (Zhong Guo Dianying Da Cidian) Zhang Junxiang &
Cheng Jihua (dédicacé)
1995 Ch   isbn 7-5326-0326-1/I.24 1509p. 3
L48 The essential guide to HK’s mind-bending films Stefan HAMMOND &
Mike WILKINS
1996 En Simon & Schuster isbn 0-684-80341-0 272p. 2
L49 Hong Kong Babylon Fredric DANNEN &
Barry LONG
1997 En Faber & Faber isbn 0-571-19040-5 412p. 2
L50 Electric Shadows   1972 En Jay LEYDA isbn 0-262-12046-1 514p. 2
L51 Ombre Elettriche Collectif 1982 It Electa (Milano)   274p. 2
L52 A collection of papers presented at the symposium on film collections in Asia
(Yazhou ying bian shou cang yan tao hui lun wen ji)
  1996 En Ch China Film Archive     1
L53 Ombres électriques Collectif 1982 Fr Centre de documentation sur le cinéma chinois Paris   100p. 2
L54 Il manifesto cinematografico cinese Collectif 1982 It Electa (Milano)   34p. 2
L55 Cinema e spettacolo in Cina oggi (n.75) Collectif 1978 It Mostra internazionale del nuovo cinema   287p. 1
L56 Il cinema cinese, questo sconosciuto Ugo Casiraghi 1960 It Centrofilm – Istituto del cinema (Torino)   96p. 2
L57 Recueil de scénarios de films après le mouvement du 4 mai   1959 Ch       1
L57bis Recueil de scénarios de films après le mouvement du 4 mai (vol 1)
(Wu si yi lai dian ying ju ben xuan ji)
Collectif     Cinéma de Chine 10061-177
10061-176
434p. 1 + 1
dedic.
L58 Recueil de scénarios de films après le mouvement du 4 mai (vol 2)
(Wu si yi lai dian ying ju ben xuan ji)
Collectif 1961 Ch Cinéma de Chine 10061-240 474p. 2
L59 Le langage cinématographique
(Dian ying yu yan)
Traduit de Marcel Martin (?) 1985 Ch Cinéma de Chine 8061-1440 222p. 2
L60 Recueil de critiques de cinéma de Wang Chenwu
(60ème anniversaire du mouvement du cinéma de gauche)
(Wang Chenwu dianying ping lun xuanji)
Collectif 1994 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-00886-9/J.0465 420p. 2
L61 Histoire du cinéma muet de Chine
(Zhong Guo Wusheng Dian Ying Shi)
Li Suyuan, Hu Jubin 1996 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-01165-7/J.0594 386p. 2
L62 Recueil de critiques de cinéma, dans les années 30 en Chine
(San shi nian dai zhong guo dian ying ping lun xuan)
Collectif 1993 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-00980-6/J.0474 868p. 2
L63 Cine Chino y revolucion cultural
traduit de l’italien : « Ombre rosse 1)
par Joaquin Jorda
  1976 Sp Anagrama isbn 84-339-1012-4 144p. 2
L64 Le film « Serfs » (Nong Nu) Huang Zongjiang 1979 Ch Cinéma de Chine 8061-1307 395p. 2
L65 Scénario du film « Incendie du jardin Yuanmingyuan »
(Chui lian ting zheng)
Yang Cunbin 1985 Ch Cinéma de Chine 10061-478 98p. 2
L66 Lu Xun et le cinéma
(Lu Xun yu dian ying)
Liu Siping &
Xing Zuwen
1981 Ch Cinéma de Chine 8061-1729 238p. 2
L67 Anecdotes sur le cinéma chinois
(Zhong guo yin tan wai shi)
Guan Wenqing 1976 Ch Guang jiao jing (HK) BC 1 00.2 216p. 2
L68 La création des images sur l’écran (Yin mu xing xiang chuang zao) Zhao Dan (dédicacé) 1980 Ch Cinéma de Chine 8061-1395 205p. 2
L69 Scénario du film « Institutrice du village » (soviétique)
(Xiang Cun Nü Jiao shi)
  1978 Ch Cinéma de Chine 10061-294 107p. 2
L70 Culture cinématographique (Dian ying wen hua) Académie de recherche sur l’art chinois – dept cinéma 1982 Ch Sciences sociales de Chine 10190-119 187p. 2
L71 Procédés cinématographiques spéciaux
(Guan yu dian ying de te shu biao xian shou duan)
Zhang Junxiang 1979 Ch Littérature du peuple 10019-2700 137p. 2
L72 Quelques questions à propos de l’écriture de scénarios
(Xie Dianying Juben de Jide Wenti)
Xia Yan 1959 Ch Cinéma de Chine 8061-399 94p. 2
L73 Quelques questions à propos de l’écriture de scénarios
(Xie Dianying Juben de Jide Wenti)
Xia Yan 1978 Ch Cinéma de Chine 10019-2651 120p. 2
L74 Scénario de « Casablanca » (Kasabulanka)   1978 Ch Cinéma de Chine 10061-300 137p. 2
L75 Biographies de cinéastes chinois (2)
(Zhong Guo dianying jia lie zhuan)
Association des cinéastes de Chine 1982 Ch Cinéma de Chine 8061-1680 371p. 1
L76 Scénario « Guerre du Nord au Sud »
(Nan zheng bei zhan)
Shen Ximeng, etc 1978 Ch Littérature du peuple 10019-2256 83p. 2
L76bis Scénario « Guerre du Nord au Sud »
(Nan zheng bei zhan)
Gu Baozhang 1975 Ch Littérature du peuple 10061-288 71p. 2
L77 Scénario « L’époque flamboyante »
(Huo hong de nian dai)
  1974 Ch Littérature du peuple 10019-2219 83p. 2
L78 Scénario « Jour ensoleillé »
(Yan yang tian)
  1975 Ch Littérature du peuple 10019-2254 97p. 2
L79 Scénario « La vallée des pins verts » (Qing song ling)   1974 Ch Littérature du peuple 10019-2220 85p. 2
L80 Scénario « Sacrifice du nouvel-an »
(Zhu fu)
Xia Yan d’après Lu Xun 1978 Ch Cinéma de Chine 10061-291 44p. 2
L81 Romans internationaux adaptés au cinéma (extraits)(1)
(She die dianying xiao shuo ji)
  1982 Ch Cinéma de Chine 10061-393 271p. 2
L82 Scénario « Lin Zexu » (Lin Zexu) Ye Yuan 1978 Ch Cinéma de Chine 10061-287 76p. 2
L83 Scénario « Tchepaiev » (Xia bo yang)   1978 Ch Cinéma de Chine 10061-295 82p. 2
L84 Scénario « Zhang Ka » (Xiao bin Zhang Ga) Xu Guangyao 1978 Ch Cinéma de Chine 10061-279 92p. 2
L85 Le Tiers-monde en films Textes réunis par Guy Hennebelle 1981 Fr CinémAction/Maspéro isbn 2-7071-1300-X 223p. 1
L86 La caméra et moi (dédicacé)(She ying ji he wo) Joris Evens 1980 Ch Cinéma de Chine 8061-1535 330p. 2
L87 Propos sur l’interprétation de Bai Yang (dédicacé)
(Bai Yang Yan Yi Tan)
Bai Yang 1995 Ch Arts de Shanghai isbn 9-787532-114184 224p. 2
L88 Le chemin cinématographique de Xia Yan
(Xia Yan de dianying dao lu)
Chen Huang Mei 1985 Ch Cinéma de Chine 8061-3003 154p. 3
L89 Year Rings – 10ème anniversaire de films fiction
(Nian Lun Yao Wen Tao)
  1994 Ch En Fujian Film Studio   121p. 3
L90 Journal sur les stars
(Yi ge nü sheying jizhe de ming xing riji)
Zhao Rong (photographe) 1995 Ch Revues de Shanghai isbn 7-80530-185-9/J.186 79p. 3
L91 Album du Cinéma chinois 1949-1979 Collectif 1983 Ch Cinéma de Chine 8061-1527 519p. 4
L92 Biographie de Wu Yigong
(Deng huo lan shan)
Wan Ren Yin 2002 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-01899-6/J.0813 324p. 4
L93 Biographie de Wu Tianming
(Meng de jiao yin)
Wan Ren Yin 2005 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-01975-5/J.0825 313p. 4
L94 Biographie de Xie Fei
(Xie Fei Ji)
Xie Fei 1998 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-01276-9/J.0644 311p. 4
L95 Chow Yun Fat (Zhou Run Fa) He Yue Qing 2005 Ch Jin Cheng isbn 7-80084-720-9/K.54 227p. 4
L96 The private collection of movie stars
(Ming Xing si jia xiang ce)
Liu Peng 2006 Ch Shanghai Renmin Meishu isbn 7-5322-4699-X 224p. 4
L97 Recueil d’articles sur Wu Yigong
(Hua Yü Shu Bi Ji)
Wu Yigong 2008 Ch Cinéma de Chine isbn 978-7-106-02831-2/J.1005 374p. 2
L98 Biographie de Zhou Xuan
(Zhou Xuan Zhuan) +dvd
Zhou Wei et Chang Jing 2007 Ch Zhong Guo Shi Dai Jing Ji isbn 978-7-80221-340-1 373p. 2
L99 Jet Li (Gong Fu Huang di Li Lianjie) Li Xiao Run 2006 Ch Tuan Jie isbn 7-80214-155-9 198p. 4
L100 Les yeux de la muse - Ling Zifeng et ses films
(Miusi de yanjing, Ling Zifeng he ta de dianying)
Yu Zhi et Fei Sheng 1996 Ch Zhuhai isbn 7-80607-139-3 424p. 1
L101 A collection of papers presented at the symposium on film collections in Asia 1996 collectif 1977 Ch En China Film Archive   353p. 3
L102 Le grand théâtre de Zhengyici
(Zhengyici da xilou)
Chen Jinchu 1997 Ch Beijing Yanshan isbn 9-787540-208806 143p. 1
L103 10 réalisateurs chinois
(Hua yu dianying shi daoyan)
Yang Yuanying 2000 Ch Zhejiang shiying isbn 7-80536-710-8 470p. 1
L104 Biographies de cinéastes chinois (1)
(Zhong Guo dianying jia lie zhuan)
Association des cinéastes de Chine 1982 Ch Cinéma de Chine 8061-1679 366p. 1
L105 Encyclopédie des films d’art chinois
(Zhongguo yishu dianying bian mu)
1949-1979 (I et II)
  1981 Ch Wenhua yishu 8228.17 t1 + t2 :
1364p.
1
L106 9 :61 (Recueil d’interviews de la nouvelle génération des cinéastes après 1980)
(Zhongguo xin sheng dai 80 hou yingxiang zuozhi ji shi lu)
Bi Shan 2006 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-02392-2/K.0067 328p. 1 + dvd
L107 Vagabonder sous le soleil
(Yang guang xia de piaobo)
Shen Danping 1995 Ch Zhongguo hua bao isbn 7-80024-052-5 220p. 1
L108 Recueil d’essais sur le cinéma de Fei Mu
(Fei Mu dianying lun gao)
Chen Mo 2000 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-01602-0 539p. 1
L109 Fleurs de Shanghai (Hai Shang Hua) Lin Ruoxin 2005 Ch Harbin isbn 7-80699-488-2 251p. 1
L110 Une jeunesse chinoise Chen Kaige 2001 Fr Philippe Picquier isbn 9-782877-305655 203p. 1
L111 Ruan Lingyu Cheng Jihua tongyi shuhao 1985 Ch Cinéma de Chine 8061.2770 127p. 4
L112 Mouvement des films chinois de gauche
(Zhong guo zuoyi dianying yundong)
Chen Pan 1993 Ch Cinéma de Chine isbn 7-106-00832-x/j.0446 1124p. 3
L113 Ciné Kung Fu François et Max Armanet 1988 Fr Ramsay isbn 2-85956-699-6 207p. 4
L114 Almanach du film chinois
(Zhong guo dianying nian jian)
Association des cinéastes de Chine
tongyi shuhao
1981 Ch Cinéma de Chine 8061.1720 792p. 3
L115 Vieux films de Shanghai
(Lao Shanghai Dianying)
Huang Zhiwei 1998 Ch Wenhui isbn 7-80531-541-8 181p. 3
L116 Illustrated Annals of Chinese Film
(Zhong guo dianying tuzhi)
Centre de recherche du cinéma chinois   Ch Zhuhai isbn 7-80607-098-2 541p. 3
L117 Le trompettiste (anim)     Ch Cinéma de Chine 8061-2330 45p. 2
L118 Trois moines (anim)     Ch Cinéma de Chine 8061-2031 45p. 2
L119 Chinese Litterature 6
(article sur Dessin animé)
  1960   Foreign Language Press     4
L120 The Wan Brothers and 60 years of animated film in China M-C Quiquemelle 1985 En Fr Festival d’Annecy   76p. 2
L121 Critique: «Les handicaps du cinéma chinois» M-C Quiquemelle 1989 Fr Revue générale des publications françaises et étrangères (tiré à part) 9p. 2
L123 Zhongguo dianying
(2x dont 1 dédicacé à Régis)
Ursula Wolte 1991 Ger Fillmwoche Wien   159p. 2
L124 L’art cinématographique étranger
(World cinema)
Recueil de textes 1980 Ch Cinéma de Chine 2-473 192p. 2
L125 Photo scrapbook of Changchun Film Studio performers Gong Xibin 1999 Ch Photographie de Jilin isbn 7-80606-220-3/J.115 231p. 3
L126 Beijing Film Studio in the last 30 years collectif 1979 Ch En Studios de Pékin   62p. 4
L127 Cradle of the film Indistry
(Changchun FS)
Gao Honghu 1986 Ch En Studios de Changchun   192p. 4
L129 My dream China disabled performing art troupe   En     175p. 4
L130 Selected posters of China’s films   1995 Ch En China Film Archives isbn 7-80592-308-6/J.18 144p. 3
L131 Ombres jaunes Fabien Gerard 1987 Fr Cahiers du Cinéma isbn 2-86642-060-8 188p. 4
L132 Storm Under the Sun - Introductions, Script, and Reviews S. Louisa Wei 2009 Ch Blue Queen Communication Ltd.,Hong Kong isbn 978-988-18146-3-0 245p.  
L133 La Crise Financière et le Cinéma Chinois Zhu Hong 2009 Ch HongQi isbn 978-7-5051-1789-1 236p.  
L134 Film History: Theory and Practice Robert C.Allen
Douglas Gomery
2010 Ch World Books isbn 978-7-5100-1804-6/C.82 407p.  
L135 The document of The Founding of the Republic China Film Archives
China Film Art Research Center
2009 Ch Cinéma de Chine isbn 978-7-106-03143-5 621p.  
L136 Les Stars de cinéma d’aujourd’hui   1998 Ch Shanxi People 8088 2127 171p.  
L137 La Chine progresse – le Cinéma Chinois   1989 Fr China Construction   53p  
L138 Sparkling Red Star –film scenario   1992 Fr Foreign Language Press   79p  
L139 Chine1992   1992 Fr Nouvelle Etoile isbn 7-80085-686-0 84p  
L140 Sha jia bang China Peking Opera Troupe 1976 Ch People’s litterature publishing house
Beijing
10019-2384 389
150x215
 
L141 Taking tiger mountain by strategy
Zhi qu wei hu shan
  1970 Ch Renmin
Beijing
10011-224 132
140x200
1
L142 The Red Lantern
Hong deng ji
China Peking Opera Troupe 1972 Ch Renmin
Beijing
10001-229 374
150x210
2
L143 Azalea mountain
Du juan shan
Wang Shuyuan 1975 Ch People’s literature publishing house
Beijing
10019-2236 199
140x200
1
L144 Taking tiger mountain by strategy
Zhi qu wei hu shan
  1971 Ch Renmin
Beijing
10001-226 396
148x210
2
L145 Excellent chinese and foreign film songs   1998 Ch Le bureau du festival de films de Changchun
Changchun
  169
140x200
 
L146 Festival de Cannes
Palm d'or brillant
He Zhengan 1992 Ch Shanghai translation publishing house
Shanghai
7-5327-1308-3 313
140x200
 
L147 Trente ans du cinéma Ren Zhonglun 2008 Ch Shanghai Cishu
Shanghai
7-5326-2608-3 300
143x210
 
L148 Cinema Location and production guide in Taiwan
Imaging A pradisal Landscape
  2005 Ch
trad.
Government information office
Taipei
9860010161 173
200x200
 
L149 China in the movies(1978-2006) Zhang Dafeng
LI Ershi
2007 En New Star press
Beijing
978-7-80225-295-0 250
170x238
 
L150 Film retrospective of Joris Ivens   1980 Ch China film archive
Beijing
  32
100x210
 
L151 À propos de la révolution dans l’opéra de Pékin KIANG Tsing 1968 Fr Foreign Language Press
Beijing
10050-66100047 76
130x185
 
L152 Recueil des extraits d’opéras révolutionnaires modernes Groupe de création culturelle relevant du conseil des affaires d’état 1974 Ch People’s music publishing house
Beijing
8026-3001 130
130x185
 
L153 Notation musicale du modèle d’opéra révolutionnaire ‘Port maritime’
Hai gang
Groupe Hai gang de l’opéra Shanghai 1972 Ch People’s literature publishing house
Beijing
10019-1879 135
130x185
 
L154 Scenario of Red Women Army
Hong se niang zi jun
Collective adaptation of China Dance Group 1970 Ch Renmin
Beijing
10001-221 90
130x185
 
L155 Les actrices chinoises
Du Shanghai des années 1930 à la Chine d’aujourd'hui, portraits de femmes exceptionnelles
Collectif sous la direction de Damien PACCELLIERI 2010 Fr Ecrans
Paris
978-2-9195-6200-8 142
185x255
 
L156 New Chinese Cinema
Images of Asia
Kwok-kan Tam
Wimal Dissannayake
1998 En Oxford university press
Hong Kong
0-19-590607-1 96
135x200
 
L157 Face à face avec Gong Li LI Erwei 2002 Ch The economy daily presse
Beijing
7-80127-978-6 309
140x205
 
L158 Face à face avec Zhan Yimou LI Erwei 2002 Ch The economy daily presse
Beijing
7-80127-979-4 338
140x205
 
L159 Face à face avec Chen Kaige LI Erwei 2002 Ch The economy daily presse
Beijing
7-80127-980-8 302
140x205
 
L160 Interviews des experts du milieu de cinéma LI Zhen 2011 Ch Nationalities Publishing House
Beijing
978-7-105-11403-0 531
155x225
 
L161 Interviews des cinéastes de Changchun ZHANG Jin 2011 Ch Nationalities Publishing House
Beijing
978-7-105-11406-1 425
155x225
 
L162 Interviews des hommes de gestion au sein de cinéma Bian Jing 2011 Ch Nationalities Publishing House
Beijing
978-7-105-11405-4 440
155x225
 
L163 Interviews des cinéastes de Shanghai Zhou Xia 2011 Ch Nationalities Publishing House
Beijing
978-7-105-11404-7 466
155x225
 
L164 Rapport de l’art du cinéma chinois Collectif 2010 Ch Cinéma de Chine
Beijing
978-7-106-03205-0 236
185x260
 
L165 L’évolution sociale et l’image nationale Collectif 2010 Ch Cinéma de Chine
Beijing
978-7-106-03190-9 700
185x260
 
L166 Ce que vous connaissez pas de la Chine
Archives de l’éducation supérieure de cinéma chinois durant la première période
SUN Jiansan 2010 Ch World Books
Beijing
978-7-5100-1951-7 458
185x260
 
L166B The radical camp of Ming-Guo cinemas: stars of Dian-Tung film company (Mingguo yingtan de jijing zhengying: Dian-Tung yingpien ghonsi ming xing chunxiang) Jie ZANG 2011 Cn ED Central Press ISBN: 978-7-5117-0835-9    
L167 Enroll in Beijing Film Academy (Kaosang Beijing Dianying Xueyuen) Hui-Jun CHANG 2012 Cn ED China Youth Press ISBN: 978-7-5153-0525-7    
L168 A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers Xiao-Lu GUO 2008 En ED Vintage ISBN: 978-0-099-50147-3    
L169 Roll, the Taiwanese Films (Fanguen ba, Taiwan Dianying) Ye XIAO   Cn ED Rye Field Publishing Co. ISBN: 978-986-173-666-2    
L170 Hu Jie, Wu WenGuang, Ai XiaoMing   2008 Fr ED Choiseul ISSN: 1767-3755    
L171 Taipei Filmmakers 2007~   2008 Cn En Fr ED Taipei department of cultural affairs et al. ISBN: n/a    
L172 Second Act for Taiwan’s Films   2011 En ED Government information office ISBN: n/a    
L173 Taiwan fait son Cinéma Published by the Taiwanese government   Fr   ISBN: n/a    
L174 Fountain: Arts and Living   2006 En ED National cultural association Taiwan ISBN: 000000    
L175 Europe-China Cultural Compass European union national institutes for culture (EUNIC) 2012 En   ISBN: 978-3-939670-59-9    
L176 Zhong guo ying hou Liu Xiaoqing Wen yi 1992 En ED People's Daily ISBN: 7-80002-450-4/I·138 26x18.5 94p
L177 Encyclopedia of Chinese Films: Volume of Animation (1923-2010) Hongxing FU 1995 Ch ED China Radio and Television Publishing House ISBN: 978-7-5043-6190-5 29x21.5 364p
L178 When Strangers Meet: Visions of Asia & Europe in Film Aruna Vasudev & Philip Cheah 2012 En ED Asia-Europe Foundation ISBN: 978-981-07-2206-7 29x18.5 86p
L179 Does an Art Movement Exist? Jingban HAO 2012 Ch En ED Indie Screening Alliance of Art Space   21x14 54p
L180 Snow Flower and the Secret Fan Lisa SEE 2011 En ED Bloomsbury Publishing PLC ISBN: 978-1-4088-2268-5 17.5x11 341p
L181 UFO in Her Eyes Xiaolu GUO 2010 En ED Vintage ISBN: 978-0-099-52667-4 19.5x13 200p
L182 La Petite Révolution Culturelle Marie Claire HUOT 1994 Fr ED Editions Philippe Picquier ISBN: 2-87730-192.3 20.5x13 256p
L183 Second Act for Taiwan ‘s Films
  Taipei Golden Horse Film Festival Executive Committee
  2011 En   No. GIO-EN-BL-100-014-1-1   56p
L184 Recorded History Documentary Film in China (zhong guo ji lu ying xiang shi ji sheng dian) Suliu HE 2012 Ch ED : Bei Jie She Ke Dian Zi Yin Xiang Chu Ban She ISBN :978-7-88739-054-7 17x20.4 133p
L185 A Study on the History of China ‘s Tv Documentary  (zhong guo dianshi ji lu pian shi lun) Suliu HE 2005 Ch ED: Zhong Guo Chuan Mei Da Xue Chu Ban She ISBN: 7-81085-516-6 13.7x20 227p
L186 Blue Book Of Documentary : Annuel Report on the Development of Chinese Documentary(2013) (ji lu pian lan pi shu: zhong guo ji lu pian fa zhan bao gao) Suliu HE 2013 Ch ED Social Sciences Academic Press(China) ISBN:978-7-5097-5113-8 16.5x23.6 382p
L187 Blue Book Of Documentary : Annuel Report on the Development of Chinese Documentary(2011) (ji lu pian lan pi shu: zhong guo ji lu pian) Suliu HE 2011 En ED Social Sciences Academic Press(China) ISBN: 978-7-5097-2779-9 14.4x21 88p
L188 Master (Da Shi) Ruigang LI / Liang CHEN 2008 Ch ED:Wang Ren     113p
L189 Shanghai Film&Television Production Manual   2014 Ch ED: Shanghai Broadcasting&Television Producers Association   12x19 215p
L190 Chinese Silent Film History Li Suyuan, Hu Jubin 1997 En ED: China Film Press Beijing ISBN: 7-106-01259-9 14.5x20.8 415p
L191 Chinese Film: An Illustrated History 1905-2005 Commision of Chinese Film illustrated History 2007 Ch ED: China Communication Universty ISBN: 978-7-81085-733-8 21.7x29 915p
L192

Ten years of growth

 (Chen zhang de Shi Nien) 

  2013 Ch ED: Chinese Film Archive     54p
L193

China Film Animation catalogue (1923-2010) 

  2012 Ch ED : China Radio&Television Publishing House ISBN: 978-7-5043-6190-5 21.5x29.3 364p
L194

Chinese Culture

Yu Dong/Zhong Fang/Li Xiaoling   Ch En ED: Ministry of Culture of the People’s Republic of China   23.8x19.8 146p
L195

To Dazzle the Eye and Stir the Heart-The Red Lantern, Nazimova and the Boxer Rebellion,

  2010 En ED : CINEMATEK   15,5x17,5 208p

This books collection about Chinese cinema may be seen by phone appointment in
Chinese Film Fund at Royal Belgium Film Archive offices
Tel: 02/551 09 70 or +32 496 40 99 44.
Tuesday/Thursday 10h-17h – Wednesday 14h-17h