Fiction DVD-VCD # 101-200

# 001-100 | # 101-200 | # 201-300 | # 301-400 | # 401-500 | # 501-600 | # 601-700 | # 701-800 | # 801-900 | # 901-1000
# 1001-1100 | # 1101-1200


This fiction DVD-VCD collection about Chinese cinema may be seen by phone appointment in
Chinese Film Fund at Royal Belgium Film Archive offices
Tel: 02/551 09 70 or +32 496 40 99 44.
Tuesday/Thursday 10h-17h – Wednesday 14h-17h

#DVD
VCD
Ch.TitlePinyinTit.En.TitleFr.TitleDateS-Tit.DirectorCopies
101 VCD 聂耳 Nie Er Nie Er   1959 nil ZHENG Junli  
102a VCD 渡江侦察记 Du jiang zhencha ji Scouting Across the Yangzi   1954 nil TANG Xiaodan  
102b DVD 渡江侦察记 Du jiang zhencha ji Scouting Across the Yangzi   1954 En Ch TANG Xiaodan  
103 VCD 燃烧的海港 Ranshao de haigang Burning Harbour   1997 Ch LI Xiepu  
104 VCD 红色娘子军 Hongse niangzi jun The Red Detachment of Women Détachement féminin rouge 1961 En Ch XIE Jin  
105 VCD 红河谷 Hong he gu Red River Valley Vallée de la rivière rouge 1997 nil ZHU Yongde  
106 VCD 一千零一夜之梦中人 Yi qian ling yi ye zhi meng zhong ren Dream Lover   1995 En Ch LIN Qinglong  
107 VCD 开往春天的地铁 Kaiwang chuntian de ditie Spring Subway   2003 En ZHANG Yibai  
108 VCD 本命年 Ben ming nian Black Snow La neige noire 1990 nil XIE Fei  
109 VCD 西厢记 Xi xiang ji Tale of the West Chamber   1940 nil ZHANG Shichuan  
110 VCD 天龙八部 Tian long ba bu Heaven and Dragon II   2003 nil QIAN Yongqiang  
111 VCD 白求恩 - 一个英雄的成长 Baiqiu’en - Yige yingxiond de chengzhang Dr Norman Bethune   1991 nil Philippe Borsos &
WANG Xingang
 
112 VCD 说出你的秘密 Shuochu nide mimi Tell Me Your Secret   2000 nil HUANG Jianxin  
113 VCD 画魂 Hua hun Pan Yuliang, a Woman Painter La peintre 1995 nil HUANG Shuqin  
114a VCD 小花 Xiao Hua Xiao Hua   1979 nil ZHANG Zheng  
114b VCD 小花 Xiao Hua Xiao Hua   1979 En Ch ZHANG Zheng  
115 VCD 丽人行 Li ren xing Three Girls Trois destinées 1949 nil CHEN Liting  
116 VCD 新女性 Xin nüxing New Women   1935 nil CAI Chusheng  
117 VCD 太太万岁 Taitai wansui Long Live the Wife Vive ma femme 1947 nil SANG Hu  
118 VCD 松花江上 Song hua jiang shang Along the Sungari River   1947 nil JIN Shan  
119 VCD 红楼梦 Hongloumeng Dream of the Red Chamber Le rêve du pavillon rouge 1944 nil BO Wancang  
120 VCD 风云儿女 Feng yun er nü Sons and Daughters of the Storm Enfants d’une époque troublée 1935 nil XU Xingzhi  
121 VCD 姊妹花 Zi mei hua Sister Flowers   1930 nil CHEN Zhengqiu  
122 VCD 万家灯火 Wanjia denghuo Myriad of Lights   1940 nil SHEN Fu  
123a DVD 桃李劫 Tao Lijie Plunder of Peach and Plum   1934 En Ch YING Yunwei  
123b VCD 桃李劫 Tao Lijie Plunder of Peach and Plum   1934 nil YING Yunwei  
124 VCD 遥远的爱 Yaoyuan de ai Remote Love Amour lointain 1948 nil CHEN Liting  
125 VCD 夜店 Yedian Night Lodging Les bas-fonds 1948 nil HUANG Zuolin  
126 VCD 谁说我不在乎? Shei shuo wo bu zaihu? Who Cares?   2001 nil HUANG Jianxin  
127 VCD 母亲快乐 Muqin kuaile The Happy Mother Vive maman 2002 Ch DENG Jianguo  
128 VCD 国歌 Guoge National Anthem L’hymne national 1999 nil WU Ziniu  
129 VCD 五朵金花 Wu duo jinhua Five Golden Flowers Cinq fleurs d’or 1959 nil ZHONG Guowei  
130 VCD 法官妈妈 Faguan mama Mother Judge   2001 nil MU Deyuan  
131 VCD 刘三姐 Liu sanjie Third Sister Liu 3ème sœur Liu 1960 Ch SU Li  
132a DVD 鸡毛信 Ji mao xin The Letter with Feathers Lettre à plumes 1954 Ch En SHI Hui  
132b VCD 鸡毛信 Ji mao xin The Letter with Feathers Lettre à plumes 1954 Ch En SHI Hui  
133 VCD 咱们的牛百岁 Zanmen de Niu Baisui Our Niu Baisui   1983 nil ZHAO Huanzhang  
134 VCD 不夜城 Bu ye cheng Sleepless Town   1957 nil YANG Xiaodan  
135a VCD 湖上的斗争 Hu shang de douzheng The Battle at the Lake Le combat sur le lac 1955 nil GAO Heng  
135b DVD 湖上的斗争 Hu shang de douzheng The Battle at the Lake Le combat sur le lac 1955 Ch En GAO Heng  
136 VCD 戈壁恩仇录 Gebi en chou lu   Grief sur le Gobi 1988 nil XU Anhua  
137 VCD 海霞 Haixia Haixia   1975 nil QIAN Jiang
CHEN Huaiai &
WANG Haowei
 
138 VCD 黄土地 Huang tudi Yellow Earth Terre jaune 1984 nil CHEN Kaige  
139 DVD 神女 Shen nü The Goddess La divine 1934 En Ch LUO Mingyou  
140 VCD 国风 Guofeng National Style Souffle du pays 1935 nil LUO Mingyou &
ZHU Shilin
 
141 VCD 大路 Dalu Big Road   1934 En SUN Yu  
142 VCD 小玩意 Xiao wanyi Little Toys   1933 En SUN Yu  
143a VCD 冰山上的来客 Bingshan shang de laike Visitors on the icy mountain Les visiteurs des glaciers 1963 Ch ZHAO Xinbing  
143b DVD 冰山上的来客 Bingshan shang de laike Visitors on the icy mountain Les visiteurs des glaciers 1963 Ch ZHAO Xinbing  
144 VCD 大里小里和老里 Da li xiao li he lao li Big Li, Small Li and Old Li Grand Li, petit Li et vieux Li 1962 nil XIE Jin  
145a VCD 三毛流浪记 San mao liulang ji Winter of Three Hairs San Mao le petit vagabond 1949 nil ZHAO Ming &
YAN Gong
 
145b VCD 三毛流浪记 San mao liulang ji Winter of Three Hairs San Mao le petit vagabond 1949 En ZHAO Ming &
YAN Gong
 
146 VCD 盗马贼 Daomazei The Horse Thief Le voleur de chevaux 1986 En TIAN Zhuangzhuang  
147 VCD 混在北京 Hun zai Beijing The Strangers in Beijing Clochard à Pékin 1996 nil HE Qun  
148 VCD 马路天使 Malu tianshi Street Angels Anges du boulevard 1937 nil YUAN Muzhi  
149 VCD 归心似箭 Gui xin si jian Anxious to Return Le retour du soldat 1979 nil LI Jun  
150 DVD 乌鸦与麻雀 Wuya yu maque Crows and Sparrows Corbeaux et moineaux 1949 En Ch ZHEN Junguo  
151 VCD 十字街头 Shizi jietou Crossroads Au carrefour 1937 nil SHEN Xiling  
152a VCD 香魂女 Xiang hun nü Women of the Lake of Scented Souls Femmes du lac aux âmes parfumées 1992 ES XIE Fei  
152b DVD 香魂女 Xiang hun nü Women of the Lake of Scented Souls Femmes du lac aux âmes parfumées 1992 Fr XIE Fei 2 X
153a VCD 党员二楞妈 Dangyuan Er Leng ma The Mother of Er Leng 1     nil ZHANG Yunlong  
153b VCD 党员二楞妈 Dangyuan Er Leng ma The Mother of Er Leng 2     nil ZHANG Yunlong  
153c VCD 党员二楞妈 Dangyuan Er Leng ma The Mother of Er Leng 3     nil ZHANG Yunlong  
154 VCD 芬妮的微笑 Fenni de weixiao On the Other Side of the Bridge De l’autre côté du pont 2002 Ch HU Mei  
155 VCD 停不了的爱 Ting bu liao de ai Eternal Love / Everlasting Love   1984 En Ch WIP Wai-man  
156 DVD 我老婆未满十八岁 Wo laopo wei man shiba sui My Wife is Eighteen   2002 En Ch RUAN Shisheng  
157 DVD 阿诗玛 A Shima Ashima Ashima   En Ch LIU Qiong  
158 DVD 紫蝴蝶 Zi hudie Purple Butterfly   2003 nil LOU Ye  
159 DVD 三橘之恋 San ju zhi lian The Love of Three Oranges   1998 En Fr It
Ch
HONG Hong  
160 DVD 古惑仔之九龙冰室 Gu huo zai zhi jiulong bingshi Goodbye Mr Cool   2003 En Ch MA Chucheng  
161 VCD 龙坩威 Long gan wei Dragon Loaded 2003   2003 En Ch Vincent KOK  
162 DVD 新扎师妹 Xin za shimei Love Undercover   2000 En Ch MA Weihao
(Joe MA)
 
163 DVD 恋上你的床 Lian shang nide chuang Good Time, Bed Time   2003 En Ch CHAN Hing-kai &
Patrick LEUNG
 
164 DVD 特警新人类II Tejing xinrenlei II Gen-Y Cops   2000 En Ch Benny CHAN  
165 DVD 一声叹息 Yi sheng tanxi Sigh   2003 En Ch FENG Xiaogang  
166 DVD 独立时代 Duli shidai A Confucian Confusion   1994 Ch Jap YANG Dechang  
167 DVD 双雄 Shuang xiong Heroic Duo   2003 En Ch Benny CHAN  
168 DVD 阿虎 A Hu A Fighter’s Blues   2000 En Ch LEE Yan-kong  
169 b VCD 我们村里的年轻人 Women cunli de nianqingren The Young People of Our Village Jeunes de notre village 1963 En SU Li &
YIN Yiqing
 
170 DVD 凤凰 Feng Huang Crossing over   2007 En Ch Jin Chen  
171 VCD 被爱情遗忘的角落 Bei aiqing yiwang de jiaoluo A Love Forsaken Corner Un village oublié par l’amour 1981 nil ZHANG Qi &
LI Yalin
 
172 a-b VCD 人生 Ren sheng Life La vie 1984 nil WU Tianming  
173 VCD 张铁匠的罗曼史 Zhang tiejiang de luoman shi The Love of a Blacksmith Les amours du forgeron Zhang 1982 nil QI Xingjia  
174 DVD 人生 Ren Sheng Life La vie 1984 En Ch WU Tianming  
175a VCD 烈火中永生 Liehuo zhong yongsheng Living Forever in Burning Flames Immortel dans les flammes 1965 nil SHUI Hua  
175b DVD 烈火中永生 Liehuo zhong yongsheng Living Forever in Burning Flames Immortel dans les flammes 1965 En Ch SHUI Hua  
176 VCD 柳堡的故事 Liu Bao de gushi The Story of Liu Bao Histoire de Liu Bao, le charpentier 1957 nil WANG Ping  
177 VCD 刘胡兰 Liu Hulan Liu Hulan Liu Hulan 1950 nil FENG Bailu  
178 VCD 沙家滨 Shajiabang Shajiabang (opera) Shajiabang 1971 nil WU Zhaodi
FENG Erlu &
JIANG Shulin
 
179 VCD 李双双 Li Shuangshuang Li Shuangshuang Li Shungshuang 1962 nil LU Ren ?
180 VCD 八千里路云和月 Baqian li lu yun he yue 800 Miles Under the Clouds and Moon 800 lis sous les nuages et la lune 1947 nil SHI Dongshan  
181 DVD 徳拉姆 Delamu Delamu Delamu 2004 nil TIAN Zhuangzhuang  
182 DVD 宋家王朝 Song jia wangchao The Soong Sisters Les sœurs Soong 1997 En Ch CHEUNG Yuen-ting  
183 VCD 那山那人那狗 Na shan na ren na gou Postmen in the Mountains Facteurs dans les montagnes 1998 En HUO Jianqi  
184 DVD 红气球之旅 Hong qi qiu zhi lü The Red Balloon Le voyage du ballon rouge 2007 Nl HOU Hsiao Hsien  
185 DVD 冲锋队之怒火街头 Chongfengdui zhi nuhuo jietou Big Bullet   1996 En Ch Benny CHAN  
186 DVD 无间道 Wu jian dao Infernal Affairs   2002 En Ch Andrew LAU &
Alan MAK
 
187 DVD 倾国倾城 Qing guo qing cheng The Empress Dowager   1975 En Ch Mal
Ind
LI Hanxiang  
188 DVD 绿茶 Lü cha Green Tea Thé vert 2003 En Ch ZHANG Yuan  
189 DVD 向左走向右走 Xiang zuo zou xiang you zou Turn Left, Turn Right   2003 En Ch Johnny TO
(DU Qifeng) &
WAI Ka-fai
(WEI Jiahui)
 
190 DVD 玉观音 Yu Guanyin Jade Godess of Mercy   2003 Ch XU Anhua  
191 DVD 大红灯笼高高挂 Da hong denglong gaogao gua Raise the Red Lantern Les lanternes rouges 1991 En Ch ZHANG Yimou  
192 DVD 净土 Jing tu The Pure Land     En PU Sheng  
193 DVD 龙城正月 Longcheng zhengyue First Month in Longcheng   2002 nil YANG Fengshen  
194 DVD 炮仗女朋友 Pao zhang nüpengyou My Dream Girl   2003 En Ch YIP Wai Man  
195 DVD 二十,三十,四十 Ershi, sanshi, sishi 20, 30, 40 20, 30, 40 2004 En Ch Ko
Th
Sylvia CHANG  
196 DVD 手机 Shouji Cell Phone Téléphone mobile 2004 Ch FENG Xiaogang  
197 VCD 嗨,弗兰克 Hai, Fulanke Hi, Frank! Hé, Franck! 2003 En Ch HUANG Shuqin  
198 DVD 千机变 Qian ji bian The Twins Effect   2000 En Ch Dante LAM
(LIN Zhaoxian)
 
199 DVD 赤裸特工 Chiluo tegong Naked Weapon   2002 En Ch Tony CHING Siu Tung
(CHENG Xiaodong)
 
200 DVD 黑白森林 Hei bai senlin Colour of the Truth   2003 En Ch WONG Jing
(WANG Jing) &
Marco MAK
(MAI Zishan)
 

# 001-100 | # 101-200 | # 201-300 | # 301-400 | # 401-500 | # 501-600 | # 601-700 | # 701-800 | # 801-900 | # 901-1000
# 1001-1100 | # 1101-1200


This fiction DVD-VCD collection about Chinese cinema may be seen by phone appointment in
Chinese Film Fund at Royal Belgium Film Archive offices
Tel: 02/551 09 70 or +32 496 40 99 44.
Tuesday/Thursday 10h-17h – Wednesday 14h-17h